Pulbervärvide ladustamine

Pulbervärvi ladustamine on oluline tagamaks pulbervärvi pealekandumise võimet ja värvikihi kvaliteeti.

Ladustamisel tuleb järgida TDS`s antud juhiseid, kuid üldistatult on vajalik jälgida, et pulber ladustatakse kuivas ja jahedas ruumis kuna see aeglustab pulbri vananemist. Maksimaalne temperatuur ei tohiks ületada 30 °C. Tuleb vältida ka miinuskraade niiskuse kondenseerumise ohu tõttu.

Pulber imab õhuniiskust, kui ladustamisala suhteline õhuniiskus ületab 60%. See põhjustab pulbri klompumist, raskendab veeldamist ja põhjustab halba voogavust. Suurimal osal juhtudest saab klompumist kõrvaldada segamise ja veeldamisega mõne minuti vältel.

Vältimaks pulbervärvi saastumist ja niiskumist, peab pulber olema pakendis tihedalt suletud. Soovitatav on pulbrit  hoida suletud kilekotis, mis omakorda on pandud kasti või puhtas hermeetilises anumas, et vältida tolmu jm välise saaste sattumist värvi hulka.

Sellegipoolest on parem säilitada pulbrit suhtelisel õhuniiskusel 40 … 55%. Kui pulbrit säilitatakse nende parameetrite juures kontrollitud keskkonnas, püsivad selle omadused vähemalt kahe aasta vältel.

Säilitamine kontrollitud keskkonnas annab pulbrile pealekandmisel ka paremad ja ühtlasemad käitumisomadused.